HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Làm sao để kích hoạt khoá học

Khi bạn nhận được mã kích thoạt thì để sử dụng bạn làm theo các bước sau:

  • Bước 1: đăng ký tài khoản trên tiengducduhoc.vn
  • Bước 2: Đăng nhập vào tiengducduhoc.vn
  • Bước 3: Trên thanh menu trên header chọn vào phần Kích hoạt khoá học, hoặc bạn có thể click vào Đây.
  • Bước 4: Nhập mã kích hoạt vào ô nhập và ấn Áp Dụng.
  • Bước 5: vào khoá học để học.

Cách sử dụng Mã giảm giá

Để sử dụng mã giảm giá bạn cần vào khoá học, thực hiện đăng ký để dẫn tới trang thanh toán cho khoá học.

Tại trang thanh toán nếu bạn chưa đăng ký hoặc đăng nhập thì bạn bắt buộc phải đăng ký, đăng nhập trước. Sau đó chọn phương thức thanh toán.

Ở phần bên phải bạn chọn nhập mã khuyến mại và ấn vào nút tích xanh để xác thực mã.

Sau đó số tiền của mã khuyến mại sẽ trừ trực tiếp vào số tiền thanh toán. Bạn có thể thanh toán phần còn lại.

Lưu ý: Nếu sau khi trừ khuyến mại số tiền bằng 0 thì bạn vẫn cứ bấm vào nút thanh toán, khi đó hệ thống sẽ tự động cho bạn vào học luôn.